השתלמות למורים – המחנך כסוכן שינוי ולמידה בהיבט רגשי וחברתי

 

אוכלוסיית היעד: יסודי, חטיבות ביניים.

שם המדריכות: מטפלים בהבעה ויצירה מומחים בתחומם.

היקף ההשתלמות: 30 שעות אקדמיות – 10 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות.

 

 

אנחנו עוסקים בחיינו כמחנכים בלמידה מסוגים שונים: למידה פורמלית ולמידה רגשית חברתית. בעזרת התיווך ניתן לחבר את שני התהליכים הללו בכל מפגש של המורה עם התלמיד.

מטרות ההשתלמות: הקניית כלים לתקשורת לצוות החינוכי (מחנכי הכיתה) במפגש עם התלמידים, ולתלמידים עם המחנכים ועם קבוצת השווים להם. כלים להפיכת כל סיטואציה יומיומית להזדמנות ללמידה רגשית וחברתית.

 

 

ההכשרה הנה לפי שכבה, בהתייחסות לכיתות אם, וכן לשכבה כולה. שילוב של התנסות בכיתות ואיסוף ולמידה רפלקטיבית בסוף יום הלמידה.

התאמה לצרכים שלכם – לצוות המקצועי שלנו חשוב להבין מה האתגרים והקשיים שהצוות מתמודד איתם ובהתאם נתאים את הכניסה לכיתות ואת הפעילות לפי הצורך.

המפגש עם התלמידים יתמקד בפעילויות משחקיות חברתיות מעצימות המאפשרות אינטראקציה בין התלמידים לבין עצמם ובינם למחנכי הכיתה. הבנת מצבים מחיי היום יום והתנסות בכלים לפיתוח תחושת מסוגלות, מיצוי יכולות וכוחות באופן יעיל, ופתרון בעיות. לדוגמה:

• זיהוי החוזקות שלי ובניית תחושת מסוגלות

• שימוש בכוחות הנעה פנימיים בהתמודדות חברתית ובכלל

• שימוש במשוב עצמי ולאחרים כדי לעודד מיומנויות חברתיות ושייכות

• פיתוח יכולות ביחס לרגשותיי והערכים שמניעים אותי (מודעות, שיום וגם וויסות)

• איך לדבר כך שהאחר יבין אותי ואני אבין אותו

• למידה של נקודות מבט שונות ומודעות לפרשנות שלי

• כבוד לעצמי ולזולת

• החלק שלי ביצירת אווירה מיטבית ונעימה

• סקרנות ללמידה ועצמאות בתקשורת

המפגש עם המחנכים יתמקד בעיבוד והבנת החוויות במפגש עם התלמידים. רכישת כלים להמשך עבודה והטמעה תוך יישום עקרונות התיווך. יינתנו רעיונות להמשך תרגול.

• רכישת ידע אודות כלי התיווך – בסיטואציה תיווכית מתקיימים מספר תנאים שנלמד יחד ליצור: כוונה והדדיות בתקשורת, תיווך משמעות להנעה ומוטיבציה, תיווך תחושת מסוגלות, הכללה, תיווך להתנהגות משתפת, שייכות, ויסות התנהגות.

• תפיסת המפגש עם התלמיד כהזדמנות ללמידה ויצירת שפה משותפת –  ניתוח אירועי חיים ככלי להבנה, תכנון ויצירה של תקשורת מיטבית.

• לאחר כ-4 מפגשים יתקיים מפגש עם הצוות החינוכי להסתכלות מעמיקה ובחינת התהליך, ניתוח הדינמיקה בקבוצה, ודיוק וקביעת המטרות להמשך התהליך.

 

המפגשים: סה"כ יתקיימו כ- 10 מפגשים:

1. מפגש פתיחה – הקשר בין חשיבה ללמידה רגשית וחברתית. היכרות עם המושג תודעה, מודעות – לגבי ההתרחשות הרגשית והחברתית מסביבנו בכל מצבי החיים. שיתוף ושיח כמתווכים שייכות.

המטרה: יצירת קשר, תאום ציפיות ושיח על תקשורת בתוך משחק. המשתתפים יבחינו בתהליכי חשיבה המתקיימים בזמן משחק חברתי (משחקי היכרות).

2. תהליך השינוי והלמידה. האמונה ביכולת שלי להשתנות, והאמונה ביכולת שלי להשפיע על שינויים מסביבי. יציאה מאזור הנוחות. תבניות חשיבה (מקובעת, מתפתחת). שימוש בשפה מתפתחת. היחס לתוצאות או תהליכים בקשר הבין אישי.

3. כוונה והדדיות במשחק, בתקשורת ובכיתה. זיהוי וגילוי של כוונות מעורפלות וכוונות סמויות. יצירת הדדיות בינינו.

4. משמעות  והנעה פנימית. שימוש בשפה רגשית עם התלמידים ובין התלמידים בזמן משחק משותף. זיהוי רגשות לפי סיטואציות נתונות ורגשות המתהוות במשחקים.

5. חיזוק תחושת מסוגלות, התנסות בהצלחות ובחוסר הצלחות (תהליך/ תוצאה) וצמיחה מהם. ניצחון והפסד במשחק, הצלחה או אתגרים במבחן. איך אני תופס קשיים. יכולת כאובייקטיבית לעומת תחושת המסוגלות כסובייקטיבית (במשחק).

6. הכוח שבהקשבה כמעודד תחושת מסוגלות (הקשבה לעצמי, לגופי ולזולת). להתעניין באחרים, ללמוד לשאול וליצור שיחה.

7. הכוח שבמילים – אני מול החברים שלי. משוב שמעלה תחושת מסוגלות. מתי קשה לי לתווך מסוגלות?

8. לשלב בין הקוגניציה לרגש – השימוש בקוגניציה כדי להבין את הרגש (התבוננות, שיום, מודעות, ויסות ושליטה בהתנהגות), הבחנה בין עובדות לפרשנות ודעה לשם בהירות בתקשורת. (התאמה של מודל אפר"ת, לרא/עות את הכבשים וכלים נוספים).

9. הכללה והעברה ככלי ליישום הלמידה בפועל – אסטרטגיות ש"עובדות" כדי ליצור שיח מתווך. תהליך הלמידה דורש גמישות, כבוד לדרך ולצעדים קטנים.

10. תיווך לשיתוף ותיווך לשייכות – גישה אקטיבית בלמידה, התפקיד שלי והאחריות שלי בתקשורת שלי עם הסובבים אותי. סיכום ההשתלמות ופרידה.

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

1. הדס־לידור, נ., חסדאי, א., וירוס, ט. (2006). קש"ת – קידום שיתוף ותקשורת, קורס להכשרת הורים ובני משפחה לתקשורת בדרך קוגניטיבית. כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק, 15(1 ,)31-46.

2. פוירשטיין, ר. ואגוזי, מ. (1987). התיאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה בהכשרת

     המורים. דפים 6, 16-34.

3. פוירשטיין, ר. (1993). הלמידה המתווכת. הד הגן נ"ח (ב), 135-139.

4. פוירשטיין, ר. (1993). התנסות בלמידה מתווכת : סקירה תיאורטית. בשדה חמ"ד ל"ו 

     (א-ב), 7-50.

5. Hadas-Lidor, N., Arbel, Y., Odes, H. & Weiss, P. (2012). Life episodes as a lever to personal and professional growth. The Israeli Journal of Occupational Therapy,21, 35-47. (In Hebrew).

6. Tzuriel, D. (2013). Mediated learning experience (MLE) and cognitive modifiability. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(1), 59-80.

7. Oberle, E.et al (2016) Establishing systemic social and emotional learning approaches in schools: a framework for schoolwide implementation. 277-297. Published online: 02 Feb 2016.