ריפוי בדיבור

  
קלינאות תקשורת עוסקת באבחון תקשורתי בהתייחס לכל מרכיבי השפה: דיבור, שפה ותקשורת.
  
דיבור
שיבושי היגוי – השמטה של הגאים ו/או החלפה של הגאים.
דחיפת לשון – עבודה בשילוב עם טיפול אורטודנטי.
דיבור מהיר ו/או לא ברור.
גמגום.
  
שפה
ילדים עם קושי ו/או אחור בהתפתחות שפתית (אוצר מילים דל, קושי ביצירת מושגים, קושי בהכללה, קושי ברכישת חוקים דקדוקיים ועוד)
ילדים עם קושי בארגון השפה הדבורה ו/או הכתובה.
קושי פונולוגי – יכולת שעומדת בבסיס רכישת הקריאה והכתיבה (הבחנה בצלילים שמרכיבים מילה, היכולת לפרק מילה למרכיביה הצליליים)
ילדים עם קושי ביצירת תקשורת עם הסביבה – היכרות עם חוקי שיח והיכולת להשתמש בהם.
תקשורת – מציאת דרכי תקשורת חלופיות כאשר יש קושי לתקשר בעזרת דיבור.
      
האבחון והטיפול מתבצעים דרך משחקים ותרגול במטרה לקדם את הילד בהתאם לקשייו וצרכיו.