ריפוי בעיסוק

 

    

מתמקד בתפקודו של האדם והילד ומסיע בהשגת חיים עצמיים ופונקציונליים.
  
הטיפול והאבחון מתמקדים:
הערכת היכולת התפקודית.
טיפול בליקויי התפתחות אצל ילדים כגון: שיפור מיומנויות והרגלי למידה.
שיפור היכולת לבצע פעילויות יומיומיות.
טיפול בקשיים קוגנטיביים; שיפור תהליכי תפיסה וחשיבה.
  
הריפוי בעסוק בתחום התפתחות הילד עוסק בשיפור קשיים בתחום המוטורי, תחושתי וקוגנטיבי שאינם נרכשים (שלא קרו עקב תאונה או מחלה אלא שהנם מולדים), כגון:
מסורבלות תנועתית
קושי בתכנון וקואורדינציה תנועתית.
ויסות תחושתי.
תכנון וארגון לקראת ובתוך מטלה.
תפקוד תנועתי גס ועדין.
ליקויים קשביים.
שיפור מיומנויות הנדרשות בכיתה א' כגון: צביעה, כתיבה, גזירה, הרגלי למידה וביצוע משימות אינטגרטיביות וכו'.
ייעוץ לקשיים העולים בתפקוד היומיומי של הילד.